Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Brug af mundbind i almen praksis udfases

Kravene om mundbind lempes fra mandag den 14. juni, efter Sundhedsstyrelsens anbefaling.
Dog er der få situationer, hvor vi fortsat bør bruge mundbind. 

Du bør bruge mundbind:
•            Hvis du kommer i klinikken med luftvejssymptomer. 
•            Hvis du er nødt til at bryde din selvisolation.

Vi skal – som altid – bruge mundbind (og andre værnemidler) i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Hvilket vil sige i de situationer, hvor der er øget risiko for stænk eller sprøjt til næse og mund med blod, sekreter eller ekskreter.

De øvrige anbefalinger om afstand, hygiejne og rengøring for smitteforebyggelse i relation til COVID-19 gælder fortsat.

Hilsen 
Læge Mette Lybke
Sygeplejerske Anne Kristensen