Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Opdatering på CORONA-Situationen

Opdatering på CORONA situationen

Som situationen ser ud nu, hvor der er stigende smitte i Albertslund og omegnskommunerne, er vi nødt til at håndhæve de tidligere restriktioner igen.

Derfor gælder følgende:

• Der må kun være 3 MED AFTALE i venteværelset.
• Øvrige SKAL kontakte os pr. telefon 4364 5561 forinden fremmøde.
• Der skal benyttes mundbind af alle, som kommer i klinikken. 

For at mindske risikoen for smitte med CORONA, henstilles til:
• At pårørende venter udenfor, medmindre andet er aftalt.
• At du kommer så tæt på den aftalte tid, så tiden i venteværelset bliver så kort som muligt.

 Det gælder fortsat for alle patienter med luftvejsinfektioner, at de IKKE skal i direkte kontakt med os, eller møde op i klinikken, dog fraset patienter med negativ COVID-19 test, som ikke har forværring i symptomerne, og som efter voresvurdering skal tilbydes en fysisk fremmødetid.

Er du blevet syg

Gælder for både børn og voksne, uanset om du har lette/moderate/svære symptomer og som kan være COVID-19 smittet, anbefales at blive podet for COVID19 efter gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. 

Følg med på www.coronasmitte.dk hvor de danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19.