Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Opdatering på CORONA situationen

Som udmeldt fra myndighederne begynder vi så småt ved at åbne mere op for patient fremmøde i klinikken.

Dog er der fortsat forholdsregler:

  • Der må kun være 3 MED AFTALE i venteværelset.
  • Øvrige SKAL kontakte os pr. telefon 4364 5561 forinden fremmøde.

For at mindske risikoen for smitte med CORONA, henstilles til:

  • At pårørende venter udenfor, medmindre andet er aftalt.
  • At du kommer så tæt på den aftalte tid, så tiden i venteværelset bliver så kort som muligt.

Det gælder fortsat for alle patienter med luftvejsinfektioner, at de IKKE skal i

direkte kontakt med os, eller møde op i klinikken, dog fraset patienter

med negativ COVID-19 test, som ikke har forværring i symptomerne, og som efter vores

vurdering telefonisk eller på video skal tilbydes en fysisk fremmødetid.

Er du blevet syg

Gælder for både børn og voksne, uanset om du har lette/moderate/svære symptomer og som kan være COVID-19 smittet, anbefales at blive hjemme og kontakte os indenfor vores åbningstid mht. at blive henvist til podning for COVID-19. Udenfor vores åbningstid kontaktes 1813 eller 112.

Du skal fortsat blive hjemme til 48 timer efter symptomophør.

Testcenter Danmark forventes at åbne i uge 18

Der er ved at blive opbygget et TestCenter Danmark, hvor borgere uden symptomer kan blive testet, etablering af test-teltene forventes på plads i uge 18. Klinikken vil blive informeret, når etableringen af test-teltene er endeligt på plads.

Følg medwww.coronasmitte.dk hvor de danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19.