Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Reservelæge retur i sin videre-uddannelsesstilling

Reservelæge retur i sin videre-uddannelsesstilling

I vil i tiden fra den 19. januar 2023 til den 19. april 2023, have mulighed for at møde Konni igen, som har været på barsel og skal færdiggøre sine resterende 3 måneder af sin uddannelse her hos Mette.

Konni var sidst i klinikken i efteråret 2021.

Konni vil selvstændigt tage imod patienter – med Mette som faglig støtte - samt deltage i nogle af Mettes konsultationer.

I ville kunne blive tilbudt både akutte og planlagte tider hos Konni.

Mette og Anne glæder sig til at gense Konni og håber I vil tage godt imod hende