Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Lukkedage og ferier

Vi vil her på siden, løbende holde dig orienteret om hvornår konsultationen er lukket.
Det kan f.eks. være pga. ferie, klinikdage, og interne eller eksterne kurser.

Lukkedage:

Klinikken har lukket følgende dage:

Onsdag d. 5. maj fra kl. 10

Ved akut behov for lægehjælp: 
Fra kl. 8 til kl. 13, kan de øvrige hjemmeværende læger i Albertslund kontaktes, dog ikke lægerne på Kanaltorvet. Mellem kl. 13 og kl. 16 kan læge Nina Gregersen kontaktes på telefon 7878 5454

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag d. 13. maj – lukket
Fredag d. 14. maj – lukket

Ved akut behov for lægehjælp fredag den 14. maj: 
Fra kl. 8 til kl. 13, kan de øvrige hjemmeværende læger i Albertslund kontaktes, dog ikke lægerne på Kanaltorvet. Mellem kl. 13 og kl. 16 kan læge Bülent Kücükakin kontaktes på telefon 4364 1016

NB: På “klinikdage” er telefonerne åbne indtil kl. 10

På lukke- og feriedage henvises til de øvrige læger i Albertslund frem til kl. 13. – dog ikke lægerne på Kanaltorvet. Lige op til de enkelte lukkedage, vil vi her vidt muligt anføres hvilke læger, som vi har aftale med for de pågældende dage.

Husk at bestille din faste medicin.