Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Praktiske oplysninger

Akut telefon

Akuttelefonen må kun benyttes efter særlig aftale eller ved akut sygdomstilfælde (det er f.eks. ikke akut at skulle forny recept på p-piller fredag kl. 15). Det er vigtigt, at du respekterer dette, da telefonen også besvares under konsultationer af dine medpatienter - og i øvrigt bruges til kontakt med sygehuse, kommuner mv. Akut nummeret oplyses på telefonsvareren udenfor telefontiden, når vi er i konsultationen.

Elektronisk henvendelse

Som praktiserende læge tilbyder vi elektronisk tidsbestilling, recept fornyelse og e-mail konsultationer. For at du kan få adgang til disse muligheder, skal du møde op i klinikken - gerne i forbindelse med en konsultation - hvor vi kan udlevere en personlig kode til dig (én kode følger én person, dvs. børn får deres egen kode).

Samtidig med udlevering af den personlige kode, vil vi forklare brugen af de nye muligheder og udlevere en skriftlig vejledning (vejledningen vil snarest også være tilgængelig her på hjemmesiden)

Etik omkring brugen af elektronisk tidsbestilling, recept fornyelse og e-mail konsultation vil også blive forklaret og drøftet. Misbrug vil medføre at din kode spærres for en periode.

Mobiltelefoner

Din mobiltelefon bedes være slukket eller på lydløs under selve konsultationen. I respekt for dine medpatienter, beder vi dig ligeledes undlade at tale i mobiltelefon i venteværelset.

Opførsel

Det forventes, at alle opfører sig civiliseret og at vi taler pænt til hinanden. Vi accepterer ikke råben og skrigen i venteværelset eller i klinikken.

Opslag

Vi holder dig løbende orienteret om særlige forhold af betydning for os alle ved opslag i venteværelset. Vi vil her også orientere om lukkedage, ferier og lignende. Al relevant information vil ligeledes kunne findes her på hjemmesiden.

Receptfornyelse, laboratoriesvar mv.

Foruden tidsbestilling kan telefontiden benyttes til receptfornyelse, laboratorie-, prøve- og undersøgelsessvar, samt generelle forespørgsler.

Uddannelsesfunktion i praksis

Vi har i løbende perioder på et halvt år af gangen ansat en praksisreservelæge. Praksisreservelægen er uddannet læge og i gang med sin turnusuddannelse som alle læger gennemgår. Vi har ligeledes fra tid til anden også medicinstuderende tilknyttet praksis, typisk i to uger af gangen.

Når du bestiller tid, kan du få tilbudt en konsultation ved uddannelses-lægen, men du har naturligvis altid mulighed for at takke nej. Ved akutte ting, er der dog ofte hurtigst tid ved uddannelseslægen.    

Ventetid / prioritering

Vi tilstræber, at ventetiden i forhold til din aftalte tid, ikke er længere end 15 min. Prioritering er imidlertid nødvendig i arbejdet med mennesker - og det vil altid være lægen / sygeplejersken, som foretager afvejning ved akut opståede situationer i forhold til de aftalte tidsbestillinger.

Skal der f.eks. ske en akut indlæggelse fra klinikken, kan det ikke undgå at skubbe de efterfølgende tider. Vi håber på din forståelse - vi vil altid gøre, hvad vi kan for at alle få en ordentlig behandling. Hvis der opstår uforudset forsinkelse til din aftalte tid, kan du naturligvis altid bede om en ny tid.