Læge Mette Lybke

Almen praktiserende læge

Ring på
+45 43 64 55 61

Forfatterclaus

Reservelæge retur i sin videre-uddannelsesstilling

Reservelæge retur i sin videre-uddannelsesstilling I vil i tiden fra den 19. januar 2023 til den 19. april 2023, have mulighed for at møde Konni igen, som har været på barsel og skal færdiggøre sine resterende 3 måneder af sin uddannelse her hos Mette. Konni var sidst i klinikken i efteråret 2021. Konni vil selvstændigt […]

Læs mere

Vigtig information for borgere i målgrupperne for vaccination af Influenza, Covid-19 og Pneumokok (lungebetændelse) Vi har i år truffet den beslutning, at vi ikke tilbyder vaccinationer til de udvalgte målgrupper for efterårets vaccine tilbud. Valget er truffet ud fra, det bliver en ressource vi ikke kan tilbyde, idet det er en forudsætning at vi skal […]

Læs mere

Ny recept procedure

Ny recept procedureFremadrettet vil brugen af den gule recept blive minimeret og derfor vil du opleve ved medicin recept fornyelse, at recepten fremover sendes elektronisk, med ca. 2 timers intervaller(ca. kl. 10 – kl. 12 – kl. 14 – kl. 16). Dette gælder både ved fremmøde og ved telefon henvendelse. Recepterne bliver lagt på en server og […]

Læs mere